Комп'ютерна модель

Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей

Розроблена технологія виготовлення та прецизійної обробки композиційних самозмащувальних підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації на основі шліфувальних відходів легованих сталей з твердим мастилом дозволяє виготовляти нові деталі, які за зносостійкістю суттєво перевищують відомі підшипники, що працюють у аналогічних умовах. Створена технологія базується на використанні технологічних операцій порошкової технології у поєднанні з тонкою механічною обробкою деталей тертя.

Дослідження, моделювання та розробка запам’ятовуючих елементів і пристроїв з руйнівним та неруйнівним зчитуванням на нанорозмірних сегнетоелектричних плівках

Розроблено нову технологію осадження нанорозмірних (20-50 нм) сегнетоелектричних плівок (НСП) для енергонезалежних запам’ятовуючих елементів (ЗЕ), в тому числі, метод ВЧ магнетронного розпилення із замкнутим дрейфом високоенергетичних вторинних електронів. Опрацьовано метод та засоби ВЧ плазмового розпилення монолітних керамічних мішеней на основі сполук з оксидів цирконію, титану, свинцю в напрямку зменшення товщини плівки; розроблено технологію ультразвукової обробки НСП, яка забезпечує збільшення реорієнтаційної поляризації та зменшення напруги переполяризації.