Віброзахист

Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення інерціальної навігаційної системи (НС) авіаційної гравіметричної системи (АГС). Досягнуто підвищення точності та швидкодії вимірювання навігаційних параметрів НС АГС сучасних рухомих об’єктів більше ніж у 2 рази. Отримано математичні рівняння поведінки елементів системи стабілізації (важеля натяжувателя та інших), формули, алгоритми оцінки амплітуд коливань. Удосконалено автоматизовану систему керування (СК) НС АГС. Запропоновано новий науковий підхід забезпечення точності елементів, пристроїв і систем керування НС АГС.