Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення інерціальної навігаційної системи (НС) авіаційної гравіметричної системи (АГС). Досягнуто підвищення точності та швидкодії вимірювання навігаційних параметрів НС АГС сучасних рухомих об’єктів більше ніж у 2 рази. Отримано математичні рівняння поведінки елементів системи стабілізації (важеля натяжувателя та інших), формули, алгоритми оцінки амплітуд коливань. Удосконалено автоматизовану систему керування (СК) НС АГС. Запропоновано новий науковий підхід забезпечення точності елементів, пристроїв і систем керування НС АГС. Розроблено методи та спрощені алгоритми визначення координат об'єктів локації у системі прямокутних координат на підставі багаторазового вимірювання кута візування об'єкта за курсом з рухомого носія. Отримано формульні оцінки середньоквадратичних похибок. Розроблено графічний метод визначення вимог до параметрів СК. Створено функціональну схему СК лінією візування з використанням двоступеневих зустрічно спрямованих гіроскопів, з компенсацією похибок по третій осі. Створено нову систему ударо- та віброзахисту для покращення експлуатаційного захисту гіростабілізатора НС від ударів з гарантуванням заданої точності. Створено наукові основи для побудови нового прецизійного вимірювача кутів для попередньої високоточної наземної виставки навігаційних елементів НС АГС. Уперше запропоновано використання на стадії проектування прецизійної НС АГС методів параметричної оптимізації; використання розробленого нейромережевого підходу у задачах створення алгоритмів функціонування НС АГС.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2411-f.doc169 КБ