Вібраційні процеси

Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення інерціальної навігаційної системи (НС) авіаційної гравіметричної системи (АГС). Досягнуто підвищення точності та швидкодії вимірювання навігаційних параметрів НС АГС сучасних рухомих об’єктів більше ніж у 2 рази. Отримано математичні рівняння поведінки елементів системи стабілізації (важеля натяжувателя та інших), формули, алгоритми оцінки амплітуд коливань. Удосконалено автоматизовану систему керування (СК) НС АГС. Запропоновано новий науковий підхід забезпечення точності елементів, пристроїв і систем керування НС АГС.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем

Макет дворівневої системи контролю вібрації

Розроблено дворівневу систему контролю вібрації складних роторних систем (авіаційних двигунів) на стаціонарних та нестаціонарних режимах експлуатації. Перший рівень системи забезпечує поточний контроль значення вібраційної швидкості на роторних гармоніках двигуна та їх нормування. Другий рівень призначений для виявлення початкових пошкоджень та дефектів докритичних розмірів роторних елементів за умови «нормальної» вібрації на основі комплексного застосування сучасних цифрових методів обробки сигналів.