відмовостійкість

Методи оцінки та забезпечення необхідного рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих багатопроцесорних систем управління

Метою роботи є розробка методів та засобів визначення ймовірності переходу реконфігуровної багатопроцесорної системи (БС) управління складним об’єктом у небезпечний стан та підвищення вірогідності результатів роботи системи. Під час експлуатації помірі виходу з ладу процесорів БС може перейти у небезпечний стан ( стан, коли не може бути реалізована хоч би одна з функцій управління, без якої об’єкт управління переходить у небезпечний стан).