Передбачення

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

Розроблено інформаційну систему супроводження процесу передбачення, що включає ряд нових підходів, моделей, методів вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів розвитку. Створено методи агрегування різнорідної інформації на основі ситуаційної теорії та семантичних мереж, розроблено методику вивчення визначених галузей промисловості та підприємств; опитувальники, орієнтовані на використання у режимі on-line; рекомендації до підбору експертних груп з урахуванням формальних вимог.