Системне діагностування

Розробка інструментального комплексу гарантованої безпеки функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків

Розподіл напруги бортової мережі

Розроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій, що забезпечує гарантоване функціонування складних технічних систем (СТС), можливість оперативного формування достатньо обгрунтованого рішення з урахуванням порогового обмеження часу, практичну реалізацію прийняття рішення щодо запобігання аварій і катастроф в умовах концептуальної невизначеності та багатофакторних ризиків. Інструментарій у вигляді інформаційної платформи технічного діагностування в режимі реального часу базується на запропонованій стратегії управління працездатністю і безпекою функціонування СТС.