Розробка інструментального комплексу гарантованої безпеки функціонування складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків

Розподіл напруги бортової мережі

Розроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій, що забезпечує гарантоване функціонування складних технічних систем (СТС), можливість оперативного формування достатньо обгрунтованого рішення з урахуванням порогового обмеження часу, практичну реалізацію прийняття рішення щодо запобігання аварій і катастроф в умовах концептуальної невизначеності та багатофакторних ризиків. Інструментарій у вигляді інформаційної платформи технічного діагностування в режимі реального часу базується на запропонованій стратегії управління працездатністю і безпекою функціонування СТС.

Методологія системного діагностування СТС забезпечує своєчасне виявлення причин щодо запобігання нештатних ситуацій на основі мінімізації багатофакторних ризиків. Своєчасне виявлення та усунення причин можливого переходу працездатного стану об’єкту у непрацездатний стан на основі системного оцінювання і прогнозування динаміки багатофакторних ризиків та цілеспрямованого вибору раціональної ієрархічної структури за заданими вимогами до об’єкта в цілому покладено в основу стратегії управління працездатністю і безпекою складних систем, зокрема техногенно та екологічно небезпечних технічних систем і об’єктів, що дає змогу створити якісно новий рівень безпеки і живучості складних систем. Реалізацію системної стратегії гарантованої безпеки функціонування СТС у вигляді інструментарію інформаційної платформи технічного діагностування розглянуто на прикладах електромобілю-рефрижератора і реанімобілю з пацієнтом на борту. Шляхом комплексної, системної і неперервної оцінки параметрів функціонування об’єкту у реальному режимі часу виявляються ситуації, що потенціально можуть вивести об’єкт за межі функціонування у штатному режимі. Для даних ситуацій можливо своєчасне прийняття рішення про зміну режиму функціонування об’єкту, або штучного коригування низки параметрів з метою впливу на змінений режим і повернення його значень до штатного режиму, забезпечення живучості функціонування.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2420-p.doc280.5 КБ