Зварювання

Розробка технологічних засад точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з гарантованою якістю з’єднань

Суть розробки полягає в тому, що вперше в умовах точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів для підвищення показників якості з’єднань і гарантованої їх підтримки на заданому рівні застосовано зовнішні електромагнітні дії. Їх сутність полягає в тому, що в процесі зварювання кожної точки в робочій зоні генеруються поперечні зустрічно-симетричні магнітні поля. При їх взаємодії із зварювальним струмом в розплаві виникають об’ємні пондеромоторні сили, які його інтенсивно перемішують. При цьому відбувається ряд позитивних ефектів.

Розроблення технології формування двошарових ресурсозберігаючих полімерних гофрованих трубних виробів

Створена технологія отримання двошарових гофрованого трубних виробів, які мають ступінь витяжки стінки гофри до 4,7. Технологія забезпечує формування ресурсозберігаючих полегшених гофрованих трубних виробів для прокладання лінійних мереж зв’язку, систем водовідведення, систем вентиляції промислових об’єктів і підземних споруд, вироби також використовуються як формоутворюючі елементи при монолітному будівництві.

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом

Показано, що для оцінки металургійних властивостей флюсів при електродуговому зварюванні у більшості моделей обмежуються розглядом реакції шлак-метал, що суперечить фізичній моделі електродугового зварювання під флюсом. Існування газової фази, та її вплив на хімічні процеси на міжфазних поверхнях ігнорується.