Динамічний аналіз

Розробка методу прогнозування несучої здатності та температуростабільності силових платформ космічних апаратів

Вперше розроблена імітаційна модель, яка враховує змінні температурні градієнти, схему армування багатошарових ПКМ за умов складного динамічного та вібраційного навантаження. Вперше розроблена феноменологічна модель розсіяного руйнування анізотропних конструкційних матеріалів з врахуванням основних термосилових параметрів експлуатаційного навантаження та коефіцієнта анізотропії. Розроблена нова методика оцінки міцності болтового з’єднання композитних панелей. Одержана та обгрунтована формула для оцінки коефіцієнта концентрації напружень для цього типу з’єднань.

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері

Розвиток сучасних технологій в галузі електроніки та складність пристроїв, що проектуються, призводить не лише до збільшення витрат часу на вирішення, але й збільшує ймовірність зриву процедур аналізу із-за накопичення інструментальних та методичних похибок. На існуючому етапі мікромініатюризації все більше фізичних ефектів потребують врахування, що значно ускладнює процес динамічного аналізу об’єктів. Можливість автоматичної адаптації методу вирішення до особливостей задачі дозволяють значно підвищити надійність отримання розв’язку.