Багатоциклова втома

Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень

Основний результат роботи полягає у якісній та кількісній оцінці комплексного впливу експлуатаційних і конструкційно-технологічних факторів (геометричних розмірів та ступеня пластичного деформування матеріалу) на параметри циклічної міцності елементів силової конструкції літаків з функціональними отворами на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень .