Інгібітори

Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами

Розроблено методики комплексного оцінювання ресурсоефективності, впливу на довкілля та безпеки різномасштабних обєктів і систем для ефективного ухвалювання рішень та керування. Запропоновано показники для оцінювання екологічної складової сталого розвитку регіонів України та їх вразливості до загроз екологічного характеру з врахуванням критеріїв ресурсоефективності та карбонової інтенсивності. Проведено комплексний аналіз екологічної складової у вимірах сталого розвитку для регіонів та макрорайонів України та профільний аналіз екологічної сталості регіонів.

Розроблення еко-ефективних технологічних процесів та оцінювання екологічної сталості та безпеки продукційних систем, промислових об’єктів і територіальних утворень (комлексний проект)

Запропоновано низку систем та окремих показників оцінювання екологічної сталості різнорівневих об’єктів. Виконано оцінювання екологічного виміру сталого розвитку країн світу і регіонів України з інверсним інтерпретуванням в контексті якості та безпеки життя людей. Сформовано профілі регіонів України з виділенням показників, які становлять найбільший інтерес з точки зору керування процесами регіонального розвитку з позицій соціо-еколого-економічної сталості.