Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами

Розроблено методики комплексного оцінювання ресурсоефективності, впливу на довкілля та безпеки різномасштабних обєктів і систем для ефективного ухвалювання рішень та керування. Запропоновано показники для оцінювання екологічної складової сталого розвитку регіонів України та їх вразливості до загроз екологічного характеру з врахуванням критеріїв ресурсоефективності та карбонової інтенсивності. Проведено комплексний аналіз екологічної складової у вимірах сталого розвитку для регіонів та макрорайонів України та профільний аналіз екологічної сталості регіонів.
Розроблено комп’ютерні програми «Програмний комплекс оцінки впливу життєвого циклу продукту» (Свідоцтво про реєстрацію № 60817) та «Автоматизована система оцінки безпечності промислових підприємств» (Свідоцтво про реєстрацію № 60818).
Вдосконалено промислові системи на основі напівзамкнених і замкнених виробничих потоків. Розроблено нові технологічні процеси знешкодження пилегазових викидів.
Розроблено ефективні синергетичні композиції летких інгібіторів корозії металів на основі органічних сполук рослинної сировини, які забезпечують високий ступінь захисту в атмосферних умовах як чорних так і кольорових металів. За рахунок багатокомпонентного складу суміші та синергічної дії її основних компонентів, забезпечується по-перше, пролонгований захисний ефект, а по друге ефект захисної післядії. Застосування інгібіторів забезпечує підвищення економічної ефективності підприємств, оскільки мінімізує ступінь корозійного ураження металовиробів під час транспортування замовнику в межах України, імпорту за кордон, або при зберіганні на складах та підвищує конкурентоспроможність металопродукції.

Зовнішній вигляд поверхні пакета труб після застосування тимчасового протикорозійного захисту і не упакованого металу
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2719.pdf1.18 МБ