Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва

Автоматизоване моделювання є ефективним засобом для проектування високоякісної техніки та процесів її виробництва. Фундаментальну основу інформатизації в машинобудуванні становлять геометричні моделі, які формуються за допомогою різноманітних комп’ютерних автоматизованих систем.

Доцільність комплексної оптимізації складної технічної продукції зумовлює потребу проведення наукових досліджень щодо розробки більш досконалих методів, способів, прийомів та алгоритмів математичного відтворення відповідних об’єктів і процесів. Перспективним у даному аспекті є комп’ютерне структурно-параметричне геометричне моделювання, що вдало інтегровано реалізує базові засади сучасного автоматизованого проектування виробів машинобудування та процесів їх виготовлення.

Розроблено нові математичні моделі, методи та обчислювальні алгоритми комп’ютерного структурно-параметричного геометричного моделювання для застосування в автоматизованих системах проектування та конструкторсько-технологічній підготовки виробництва складних технічних об’єктів. Уперше розроблено методологію структурно-параметричного варіантного формоутворення технічних систем у машинобудуванні в умовах сучасних інтегрованих інформаційних технологій, запропоновано застосування структурно-параметричних геометричних засобів для пошуку глобальних екстремумів у задачах оптимізації, розроблено спосіб візуалізації багатовимірних об’єктів. На базі нових математичних методів варіантного формоутворення технічних систем у машинобудуванні напрацьовані нові методики структурно-параметричного моделювання деталей і складаних одиниць машинобудування та процесів їх виготовлення. Здійснено програму реалізацію розроблених математичних моделей, проведено комп’ютерні експерименти для апробації одержаних результатів та тестове впровадження у літакобудуванні.

Літак – один з узагальнюючих представників складних виробів машинобудування
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2317-f.doc1.15 МБ