Автоматизоване моделювання

Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур

Використовуючи аналітичні вирази для часів релаксації імпульсу і енергії при різних механізмах розсіяння, зроблені оцінки динамічних властивостей тринітридних сполук (InN, GaN, AlN) у сильних електричних полях. Розраховані поле-температурні залежності, функції заселеності долин і поле- швидкісні характеристики в сильному полі для нітридів з різними модифікаціями кристалічної решітки (кубічної та гексагональної).

Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва

Літак – один з узагальнюючих представників складних виробів машинобудування

Автоматизоване моделювання є ефективним засобом для проектування високоякісної техніки та процесів її виробництва. Фундаментальну основу інформатизації в машинобудуванні становлять геометричні моделі, які формуються за допомогою різноманітних комп’ютерних автоматизованих систем.

Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою.

Діючий макет верстата для обробки полігональних отворів, побудований на модульному принцип

Запропонована концепція проектування і компоновок верстатів нового покоління, основні особливості якої наступні:

-  Генетичний підхід до класифікації, опису, еволюції розвитку і прогнозування верстатів як складних технічних систем природно-антропогеного походження.

-  Багаторівневий морфологічний підхід до побудови і синтезу складних технічних систем.

-  Застосування каркасних оболонкових конструкцій несучих систем.

-  Агрегатно-модульний принцип компоновок.

-  Використання перспективних інформаційних технологій і інтелектуальних комп’ютерних систем.