Критерії якості зображення

Розроблення нових критеріїв якості зображення тепловізійних систем спостереження різного призначення і апаратури для їх визначення

Разработана комплексная методология оценки эффективности функционирования информационной среды, в состав которого входит тепловизионная система наблюдения (ТПСС), которая устанавливается на подвижных носителях, таких как беспилотные летательные аппараты, микро- и нано-спутники.

Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

Cтворено нові розрахункові методи об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення інфрачервоних передавальних камер космічного базування на базі розробленої фізико-математичної моделі оптико-електронної системи формування і перетворення сигналів від наземних об’єктів і фонів до кінцевого інформаційного пакету тепловізійної системи.