Самодіагностування ВБС

Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

Розроблено програмний комплекс розрахунку ймовірності безвідмовної роботи реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС) за допомогою статистичного експерименту з GL-моделями, що віддзеркалюють реагування ВБС на потік відмов її компонентів. Запропоновано нові математичні графо-логічні моделі (GL-моделі), що адекватно відображають реакцію ВБС на появу відмов, оптимізовані до використання у спеціалізованій системі. Розроблено методи та алгоритми прискореного формування моделі, здійснено прогнозування її складності на ранніх етапах проектування ВБС.