Інформаційні та комунікаційні технології

Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000676, НТУУ «КПІ» - 2414-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження, моделювання та розробка запам’ятовуючих елементів і пристроїв з руйнівним та неруйнівним зчитуванням на нанорозмірних сегнетоелектричних плівках

Обладнання для осадження НСП

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0111U001319; 2413-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Мартинюк Яків Васильович, к.т.н., доцент
3. Суть розробки, основні результати.

Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

1. Номер державної реєстрації - 0110U000262.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Романкевич Олексій Михайлович,
3. Суть розробки, основні результати.

Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002398
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є. А
3. Суть розробки, основні результати.

Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000033
2. Науковий керівник–д.т.н. професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно-програмного комплексу для її реалізації

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0110U001260
2. Науковий керівник - Данилов В.Я. . д.т.н., професор.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

3D вигляд ХФ

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001222
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сундучков К.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності.

1.       Номер державної реєстрації теми - 0110U002249

2.       Науковий керівник -   д.т.н., проф. Зайченко Ю.П

3.      Суть розробки, основні результати. 

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001275
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки