Інформаційні та комунікаційні технології

Високоефективні пристрої обробки сигналів на основі двофазних кристалоподібних структур

1. Номер державної реєстрації теми  держреєстрації 0112U001657, НТУУ «КПІ» - 2530-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000557, НТУУ «КПІ» - 2526-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U003175, НТУУ «КПІ» - 2525-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Дичка І.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Системна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003147. № 2524-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Молчанов О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U000814, НТУУ «КПІ» - 2521-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка потужного параметричного випромінювача звуку для створення локального акустичного поля високої інтенсивності

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0112U002541, д/б 2531п
2. Науковий керівник вчений ступінь, звання. Данилов В.Я.
3. Суть розробки, основні результати.

Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №Д/Р 0111U002510, №2474-п
2. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Чумаченко Олена Іллівна
3. Суть розробки, основні результати

Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)

1. Номер державної реєстрації теми: 0111U000333, НТУУ «КПІ» - 2465-п.
2. Науковий керівник - д.е.н., проф. Дергачева В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозберігаючих перетворювачів енергії

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000203, НТУУ "КПІ" - 2456-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем

Макет дворівневої системи контролю вібрації

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002186, НТУУ «КПІ» - 2453-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф.Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки