Інформаційні та комунікаційні технології

Синтез та конструктивна реалізація сигнально-кодових конструкцій в каналах з багатопозиційною маніпуляцією в системах супутникового та радіорелейного зв’язку

Стійка з модемом, мультиплексорами і устаткуванням живлення

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002491, НТУУ «КПІ» - 2626-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Уривський Л.О., Урывский Л.А., Uryvsky Leonid O.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інтервальних методів з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань параметрів інформативних сигналів

інформаційно-вимірювальні системи

1. Державний реєстраційний номер 0109U000474, ОКБ «Шторм» - 2430-п.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор, Володарський Є.Т.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження стійкості і ефективності криптографічних алгоритмів захисту інформації та їх реалізацій з використанням додаткових даних

1. Номер державної реєстрації теми - № 0111U000342, НТУУ «КПІ» - 2417-п.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки України

1. Номер державної реєстрації теми : 0113U000745, НТУУ «КПІ» - 2665-п.
2. Науковий керівник -д.е.н.,проф. Дергачева В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

2014_2628-p.png

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001577, НТУУ «КПІ» - № 2628п,
2. Науковий керівник – д.т.н., академік НАНУ, проф. Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Впровадження хмарних технологій в систему освіти та створення віртуальних комп’ютерних науково-навчальних лабораторій дослідницького університету

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U003352, НТУУ «КПІ» - 2621-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кулаков Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)

Результати моделювання в середовищі  OpenBUGS

1. Номер державної реєстрації 0113U000650, номер реєстрації в університеті 2622п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка принципів, методів і схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000937, НТУУ «КПІ» - 2627-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Cундучков К.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003164, НТУУ «КПІ» - 2523-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комплексної інтелектуальної системи моніторингу технічного стану конструкцій в експлуатації

Загальний вигляд лицьової панелі віртуального приладу синхронного багатоканального зчитування даних АЦП E14-140

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000498, НТУУ «КПІ» - 2655-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки