Системні дослідження та застосування засобів діагностики для аналізу впливу вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на будівлі

Проведено аналіз сучасного стану програмних та технічних засобів оперативної діагностики напружено-деформованого стану будівельних об’єктів в складних інженерно- геологічних і сейсмічних умовах. Виконано теоретико-методологічне обґрунтування експериментальних методів комплексних геофізичних досліджень літодинамічних процесів земної поверхні, зокрема промислових вибухів на залізорудному кар’єрі “Південний гірничо- збагачувальний комбінат”. Розроблено правила, алгоритми та прикладну методику оперативної оцінки технічного стану об’єктів та споруд методом інтеграційної вібраційної діагностики. Відпрацьовані ефективні методи вибору основних параметрів засобів технічної діагностики (чутливих елементів, електронних перетворювачів, системи фільтрів, програмного забезпечення, операційної системи та ін.) на базі спрощених математичних моделей, що описують у першому наближенні діапазон зміни динамічних параметрів хвильових процесів у ґрунті. Виготовлено мобільний експериментальний зразок контрольно- вимірювальної апаратури у комплексі з інформаційно-програмним забезпеченням для реєстрації дії промислових вибухів у режимі реального часу. Пристрій може одночасно приймати інформації по 10 радіоканалам від прецензійних чутливих акселерометрів для заміру миттєвих прискорень земної поверхні в момент проходження ударної хвили від промислових вибухів через об'єкт вимірювання. Надані рекомендації щодо побудови систем оперативної технічної діагностики стану природних та техногенних об’єктів.