Синтез та конструктивна реалізація сигнально-кодових конструкцій в каналах з багатопозиційною маніпуляцією в системах супутникового та радіорелейного зв’язку

Стійка з модемом, мультиплексорами і устаткуванням живлення

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002491, НТУУ «КПІ» - 2626-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Уривський Л.О., Урывский Л.А., Uryvsky Leonid O.
3. Суть розробки, основні результати.

Запропоновані рекомендації для конструктивної реалізації сигнально кодових конструкцій в модемах, що застосовуються в радіорелейному та супутниковому зв'язку. Розроблено документацію супроводу щодо впровадження запропонованих модемів у виробничій процес ПАТ «ЕЛМІЗ».

В основу роботи покладена ідея синтезу сигнально-кодових конструкцій для застосування у супутникового та радіорелейного зв'язку із заданими властивостями за критеріями інформаційної ефективності. Це дає можливість уніфікувати систему за використаними сигналами та видами інформації, яка передається з різною швидкістю, забезпечуючи ефективне використання наявних частотних та енергетичних ресурсів.
Авторським колективом вперше розв’язана невизначеність теорем кодування Шеннона для дискретних каналів з заданою достовірністю через точні кількісні співвідношення стосовно блокових та неперервних кодів, а також вперше досліджені на визначені границі продуктивності каналів з багатопозиційними сигналами в структурі сигнально-кодових конструкцій (СКК).

В роботі використані нові методи розв’язання прикладної задачі із застосуванням нових оригінальних ідей та концепцій, у сполученні із фундаментальними положенями теорії завадостійкості багатопозиційних сигналів, теорії завадостійкого кодування, теорії інформації, теорем Шеннона. Кінцевим результатом є параметри надлишкових кодів та найсучасніших багатопозиційних сигналів, поєднаних у СКК. Обґрунтовано та запатентовано нові технології передачі інформації з використанням багатопозиційних сигналів в поєднанні з швидкісними завадостійкими кодами та одночасним виконанням процедур модуляції/кодування.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_2626-p.pdf876.91 КБ