Програмне середовище

Розробка методів і засобів апаратно-програмної реалізації нейроконтролерів на основі програмованих логічних інтегральних схем для побудови інтелектуальних систем управління

Зовнішній вигляд нейроконтроллера

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000223, НТУУ «КПІ» - 2617-п.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Системні дослідження та застосування засобів діагностики для аналізу впливу вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на будівлі

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000303.
2. Науковийкерівник- д.т.н., проф. Калюх Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.