Калюх Ю.І.

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Розроблено методично-алгоритмічний інструментарій системного моделювання напруженого стану зсувонебезпечних схилів, що реалізує нові концепцію і стратегію розв’язання оберненої задачі забезпечення стійкого місця розташування будівель та споруд на зсувонебезпечних територіях в умовах дестабілізуючих факторів деградації ґрунтових масивів.

Системні дослідження та практичне відпрацювання методики оцінки складних інженерно-геологічних процесів

Проведено аналіз та теоретико-методичне обґрунтування математичних моделей та чисельних методів досліджень літодинамічних процесів земної поверхні на ПОЄМ. Внаслідок великої трудомісткості й громіздкості обчислювальних робіт з визначення коефіцієнтів стійкості зсувних схилів використовувати варіаційні методи для визначення поверхонь ковзання можна тільки за умови повної комп'ютеризації таких розрахунків.

Системні дослідження та застосування засобів діагностики для аналізу впливу вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на будівлі

Проведено аналіз сучасного стану програмних та технічних засобів оперативної діагностики напружено-деформованого стану будівельних об’єктів в складних інженерно- геологічних і сейсмічних умовах. Виконано теоретико-методологічне обґрунтування експериментальних методів комплексних геофізичних досліджень літодинамічних процесів земної поверхні, зокрема промислових вибухів на залізорудному кар’єрі “Південний гірничо- збагачувальний комбінат”. Розроблено правила, алгоритми та прикладну методику оперативної оцінки технічного стану об’єктів та споруд методом інтеграційної вібраційної діагностики.