Системні дослідження та практичне відпрацювання методики оцінки складних інженерно-геологічних процесів

Проведено аналіз та теоретико-методичне обґрунтування математичних моделей та чисельних методів досліджень літодинамічних процесів земної поверхні на ПОЄМ. Внаслідок великої трудомісткості й громіздкості обчислювальних робіт з визначення коефіцієнтів стійкості зсувних схилів використовувати варіаційні методи для визначення поверхонь ковзання можна тільки за умови повної комп'ютеризації таких розрахунків. Використання чисельних методів і алгоритмів для визначення коефіцієнтів стійкості зсувних схилів і їхнього зсувного тиску автоматизує розрахунки й усуває характерне протиріччя методів обчислень, традиційно застосовуваних у вітчизняних проектних організаціях і протизсувних відділеннях. Це протиріччя пов’язано зі заздалегідь призначаємою поверхнею ковзання з мінімальним значенням коефіцієнту стійкості зсувного схилу. Створена математична модель зсувного процесу на підставі узагальнення відомих теоретичних положень статики сипучого середовища й розповсюджених на практиці методів розрахунку коефіцієнту стійкості й величини зсувного тиску представляє теоретичну базу для розробки комп'ютерної програми розрахунків показників зсувної небезпеки на варіаційній основі. Розроблені блок-схеми, алгоритми, прикладна методика програмного комплексу оцінки стану зсувонебезпечних схилів. Розроблена програма та проведено її тестування на відомих окремих теоретичних розрахунках та практичних прикладах. Вірогідність результатів відпрацювання комп'ютерної програми LANDSLІР7.0 підтверджується перевіркою розрахункових формул, прийнятих у математичній моделі, і порівняльним тестуванням результатів, наявних у науковій літературі для окремих випадків, порівнянням з результатами окремих натурних експериментів. Відпрацьовані ефективні процедури та спрощений людиноорієнтований інтерфейс програмного комплексу для можливості користування їм спеціалістів інженерно-технічних служб районних та міських держадміністрацій, які мають, переважно, будівельну фахову підготовку без спеціальної комп’ютерної освіти.

Вид оползневого массива с заданными пригрузами
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2421-p.doc291 КБ