Зсувний схил

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Розроблено методично-алгоритмічний інструментарій системного моделювання напруженого стану зсувонебезпечних схилів, що реалізує нові концепцію і стратегію розв’язання оберненої задачі забезпечення стійкого місця розташування будівель та споруд на зсувонебезпечних територіях в умовах дестабілізуючих факторів деградації ґрунтових масивів.

Системні дослідження та практичне відпрацювання методики оцінки складних інженерно-геологічних процесів

Проведено аналіз та теоретико-методичне обґрунтування математичних моделей та чисельних методів досліджень літодинамічних процесів земної поверхні на ПОЄМ. Внаслідок великої трудомісткості й громіздкості обчислювальних робіт з визначення коефіцієнтів стійкості зсувних схилів використовувати варіаційні методи для визначення поверхонь ковзання можна тільки за умови повної комп'ютеризації таких розрахунків.