Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Розроблено методично-алгоритмічний інструментарій системного моделювання напруженого стану зсувонебезпечних схилів, що реалізує нові концепцію і стратегію розв’язання оберненої задачі забезпечення стійкого місця розташування будівель та споруд на зсувонебезпечних територіях в умовах дестабілізуючих факторів деградації ґрунтових масивів. Залучено принципи гарантованого терміну запобігання зрушенню схилу, своєчасного виявлення та усунення причин можливої активізації зсувонебезпечного схилу на основі системно узгодженого оцінювання ресурсів допустимого ризику позаштатного режиму ґрунтових відмов. Здійснено розрахунок паль-шпонок у протизсувних спорудах з поетапним виконанням перевірки роботи споруди у зсувній товщі на «переповзання» і «продавлювання», оцінюванням стійкості ґрунту і визначенням внутрішніх зусиль для перевірки міцності перетинів палі. Запропоновано розрахункову схему взаємодії закладення палі та оточуючого її ґрунту, яка основана на моделі пружної основи Фусса-Вінклера з урахуванням отриманих експериментальним шляхом епюр зсувного тиску залежно від довжини палі у зсувній товщі та її заглибленості. Результатом розрахунку на «переповзання» через споруду і «продавлювання» зсувних мас є довжина палі-шпонки у зсувній товщі і граничне значення тиску з урахуванням довжини утримуючих елементів у зсувній товщі.

Влаштування паль-шпонок верстатами ударно-канатної дії