Моделювання ціноутворення та розробка прогнозних цінових моделей в ПЕК України

Зроблені узагальнення, визначені організаційно-економічні механізми функціонування та проведено алгоритмічний опис процесів, які відбуваються на ринку ПЕК. Запропоновано теоретично-методологічні положення, які комплексно визначають особливості, структуру, систему ціноутворення паливно-енергетичного комплексу України, а також найбільш прийнятну модель його функціонування по характеру і ступеню державного впливу. На основі зібраних аналітичних та інформаційних матеріалів стосовно динаміки цін в ПЕК України проведений аналіз, визначені фактори впливу на формування цін в ПЕК України.

Розроблено дві цінові моделі по галузям ПЕК: модель цінових стратегій поведінки економічних агентів в системі «енергоринок – теплові електростанції» та прогнозну цінову модель ринку нафтопродуктів.

На енергоринку України розглянуто чотири варіанти цінових стратегій. Особливу увагу приділено визначенню оптимальної стратегії для агентів системи „Енергоринок– ГК ТЕС” в умовах визначеності зовнішніх факторів. Модель ринку нафтопродуктів базується на функції вартості нафтопродуктів, яка включає в себе період часу, «стан» ринку в цьому періоді, поточний розмір резерву нафтопродуктів, а також регуляторні дії уряду −та ВІНК поповнення/ продаж запасів, встановлення граничних рівнів цін, а також зміну тарифів і акцизних зборів. Для вибору оптимальної поведінки держави розглядається декілька сценаріїв дій уряду, різних ступенів вплив−увід повного невтручання, до встановлення цінового коридору.

Створено програмні продукти для моделювання ціноутворення та реалізації сценарних розрахунків в ПЕК України, проведено розрахунки. Ці розробки є конкурентоспроможними завдяки їх новизні, застосуванню сучасного інструментарію та відповідності вимогам ринку палива та енергетики. Запропоновано рекомендації та пропозиції щодо удосконалення механізмів забезпечення ефективного функціонування ПЕК України.