ТЕС

Розробка математичного забезпечення для аналізу ризику експлуатації підсистем ЕЕС з атомними електростанціями

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U004004, НТУУ «КПІ» - 2635-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф.. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів.

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U002312
2. Науковий керівник – чл.кор. НАН У, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Автоматичне керування теплоенергетичними об’єктами у змінних режимах роботи

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002291
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Ковриго Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання ціноутворення та розробка прогнозних цінових моделей в ПЕК України

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002759.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Капустян В.О.
3. Суть розробки, основні результати.