Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь

Досліджено і запропоновано фізичні принципи формування мікро- та наноструктурних станів в приповерхневих шарах, які полягають в наступному: суперпозиція (поєднання) процесів деформації тертям та деформації перемішуванням що забезпечує такі наперед задані особливі структурно-фазові неоднорідності (розподіли) по глибині покриття (наприклад, мікро- і наноструктурування приповерхневих шарів на глибинах міліметрового діапазону від поверхні виробів, що значно перевищує глибини мікро- та наноструктурування під дією лише тертя; формування приповерхневих шарів, які складаються з когезійно пов’язаних між собою мікро- та нанорозмірних структурних складових з середнім розміром 20-30мкм та 10-30нм відповідно та ін.), які забезпечують покращені фізико-технічні характеристики: підвищення зносостійкості в 1,5 рази, корозійної стійкості в 1,5-2 рази, мікротвердості в 2-2,5 рази в порівнянні із властивостями матеріалів до обробки.