Безклінкерні неорганічні в'яжучи з використанням багатотоннажного відходу теплових електростанцій – золошлаку та стінові вироби на їх основі

Метою науково-дослідної роботи є розробка безклінкерних неорганічних в'яжучи на основі багатотоннажного відходу теплових електростанцій та стінових будівельних виробів на їх основі.

При виконанні роботи було визначено пуцоланову та гідравлічну активність золошлаків теплових електростанцій в залежності від температурних умов синтезу та хімічних характеристик системи. Підібрано добавки активатори, що здатні регулювати швидкість процесів структуроутворення.

Розроблено склади неорганічного в'яжучого на основі золошлаку та добавок активаторів гідравлічної активності. Виготовлено експериментальні зразки та встановлені їх основні експлуатаційні характеристики.
Досліджено вплив умов твердіння на фізико-механічні та експлуатаційні характеристики золошлакового в'яжучого. Досліджено склад продуктів новоутворень в залежності від умов твердіння.

Виконано оптимізацію робочих складів композицій на основі неорганічного золошлакового в'яжучого та розроблено методику проектування складу з урахуванням характеристик заповнювача. Виготовлено дослідні зразки стінових матеріалів на основі золошлакового в'яжучого та досліджено їх основні фізико-механічні та експлуатаційні характеристики.

Розроблено технологію та рекомендації з використання розроблених в'яжучих для виробництва стінових матеріалів на їх основі. Розроблено проект технічних умов на стінові вироби.

Розроблено технологію виробництва стінових виробів, яка дозволяє утилізувати багатотоннажні відходи теплових електростанцій у кількості 60 – 70 мас. % до загального об'єму робочої суміші, скоротити питомих витрат теплової енергії до 105 кДж на 1000 штук цегли за рахунок відсутності автоклавної обробки, скоротити тривалість технологічного циклу виробництва та отримувати стінові вироби з максимальним рівнем міцності в межах 20 – 25 МПа, які характеризуються високою водостійкістю та можуть бути використані в вологих умовах експлуатації.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2550-p.doc87.5 КБ