Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)

Уперше створено комплекс методик як для оцінювання стану управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств машинобудівної галузі, так і готовності промислового підприємства до інновацій. Ці методики надають комплексне, структурне бачення проблемам інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств за умов досить нестабільного економічного та інвестиційного середовища. Для підприємств машинобудівної галузі створено економіко-математичні моделі, які дають можливість здійснити розрахунки інтегрального показника інноваційної складової по галузі в цілому, а також індексів інноваційної активності окремих підприємств. Розроблено методичні підходи та моделі не мають аналогів. По п’яти машинобудівним підприємствам Донецького регіону, згідно розробленої методики, проведено оцінювання інноваційного розвитку та визначені тенденції інноваційної активності підприємств.

Зроблено розрахунок інтегрального показника інноваційної складової та отримані фазові портрети результативності інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі, а також відображені можливі сценарії подальшого розвитку економічних процесів. Розроблено рекомендації (інструментарій) стосовно можливостей та результативності застосування різних організаційно-економічних механізмів управління інноваційно-інвестиційним і соціальним розвитком промислових підприємств. Саме застосування сучасного інструментарію, новизна методичних підходів та результати практичної реалізації визначають ринкову конкурентоспроможність представленої розробки.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2465-p.doc64.5 КБ