Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень

Розроблено ітераційно-аналітичну теорію просторових багатошарових конструкцій з урахуванням можливого руйнування матеріалу шарів оболонки. Створено математичну модель розповсюдження тріщин в конструкціях АЕС з урахуванням основних параметрів сейсмічного навантаження захисних оболонок та обладнання АЕС. Отримано геометрично та фізично нелінійні рівняння. Розроблено, програмно реалізовано і апробовано на ряді контрольно-тестових задач засновану на МСЕ алгоритми дослідження процесів розповсюдження зон руйнування в захисних оболонках та тріщин в обладнанні АЕС за умов сейсмічного навантаження з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності. Розроблено новий багатошаровий скінчений елемент для чисельної реалізації дослідження еволюції фізично нелінійних процесів і руйнування в багатошарових просторових системах з урахуванням розшарування на базі ітераційно-аналітичної теорії оболонок. Розроблено кроково-ітераційний алгоритм послідовних навантажень для вирішення фізично і геометрично нелінійних задач з урахуванням тріщиноутворення. оболонок та обладнання АЕС при динамічному навантаженні. Встановлено, що за параметрами збіжності розроблений елемент перевищує світові аналоги, а розроблені алгоритми не поступаються світовим аналогам. Розроблено систему інформаційної підтримки життєвого циклу захисних оболонок та обладнання АЕС та досліджено еволюцію зміни напружено-деформованого стану захисної оболонки та обладнання АЕС за умов сейсмічного навантаження. Продемонстровано результати застосування теоретичних положень ітераційно-аналітичної теорії при розробці автоматизованих систем безперервної інформаційної підтримки життєвого циклу об'єктів енергетичної промисловості, що дозволяє не лише виконувати моніторинг обладнання в процесі його експлуатації, але й прогнозувати сценарії можливого розвитку зон руйнування при виникненні нештатних або аварійних ситуацій.

Результати моніторінгу за напруженнями у захисній оболонці АЕС при розриві армоканату та розповсюдженням тріщин в колекторі парогенератора в процесі землетрусу
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2611-f.pdf579.35 КБ