Гондлях О.В.

Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень

Розроблено ітераційно-аналітичну теорію просторових багатошарових конструкцій з урахуванням можливого руйнування матеріалу шарів оболонки. Створено математичну модель розповсюдження тріщин в конструкціях АЕС з урахуванням основних параметрів сейсмічного навантаження захисних оболонок та обладнання АЕС. Отримано геометрично та фізично нелінійні рівняння.

Mоделювання процесів утворення і розповсюдження тріщин в конструкціях хімічного обладнання з урахуванням експлуатаційних факторів

Розвинуто теорію багатошарових оболонкових систем з метою розробки нових методів, які забезпечують можливість моделювання процесів нелінійного деформування та руйнування оболонкових систем за рахунок мобільного та фізично обґрунтованого перевизначення базису розкладання в залежності від рівня зміни фізико – механічних характеристик конструкції в процесі розвитку зон пластичності та руйнування шарів досліджуємого об'єкта.