Оптимізація електроспоживання шахтних стаціонарних установок із застосуванням засобів діагностування їх енергоефективності

Розроблено комплексний підхід до вирішення проблеми оптимізації електроспоживання, підвищення рівня енергоефективності та стійкості функціонування найбільш енергоємних споживачів гірничовидобувних підприємств – шахтних стаціонарних установок (ШСУ) шляхом застосування засобів діагностування їх енергоефективності, енергозберігаючих систем електропривода, засобів регулювання якості електроенергії та запровадження технологічних заходів щодо її економії. Розроблені методи і засоби дозволяють замінити існуючу технологію діагностування й обслуговування устаткування – обслуговування «за регламентом» більш досконалою технологією обслуговування «за фактичним станом». Розроблено комплекс технологічних заходів з економії електроенергії підйомними, конвеєрними, вентиляторними, водовідливними і компресорними установками з урахуванням зміни режиму їх роботи. Створено схемні рішення, програмне забезпечення та алгоритми діагностування енергоефективності ШСУ. Створені діагностичні енергетичні моделі електропривода змінного струму, які враховують вплив показників якості електричної енергії, зміни режиму роботи (навантаження) та параметрів довкілля. Розроблено рекомендації щодо вибору енергоефективного електропривода та сучасних засобів регулювання якості електроенергії, методичні рекомендації їх раціонального вибору з урахуванням існуючої інфраструктури енергозабезпечення гірничовидобувного підприємства.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2640-p.pdf187.7 КБ