Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування

Підтема: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталей

Розроблена нова теорія динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин з використанням нейронних мереж для обчислювальних процедур із реалізацією принципово нових методів обробки деталей, які основані на використанні особливостей динамічних процесів механічної обробки.
Теорія базується на описі інерційних властивостей елементів багатокоординатних систем просторового руху тензорами інерції із нечітко визначеними (розмитими, Fuzzy) компонентами з відповідними функціями приналежності. При цьому застосовані адитивні математичні моделі у вигляді диференціальних рівнянь нескінченного порядку із нечітко визначеними коефіцієнтами та стохастичні матриці змінної розмірності.
Для забезпечення необхідних динамічних характеристик мехатронних систем керування запропоновані ефективні обчислювальні процедури на основі штучних нейронних мереж, а оптимізація процесів керування здійснена на основі нечітких алгоритмів.
Запропонована теорія динаміки багатокоординатних верстатів є основою ціленаправлених змін динамічних властивостей багатокоординатних верстатів та машин і обгрунтовує принципово нові методи обробки деталей із вібраційними резонансними і вимушеними збудженнями коливань заготовки.

Виготовлений дослідний зразок верстата з паралельними кінематичними структурами
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2615-f.pdf10.49 МБ