Створення науково-навчального ІТ- середовища ВНЗ з комплексної розробки та досліджень конкурентоспроможних технологій і матеріалів з наноелектроніки та нанотехнологій

Розроблено архітектуру науково-навчального ІТ - середовища ВНЗ, його апаратно-програмний комплекс та структуру інтеграції основних підсистем і засобів – сервера реєстрації, сервера для аналізу та обробки даних результатів натурних експериментів, сервера доступу до ресурсів ІТ-середовища, підсистеми формування результатів обробки замовлень клієнтів, компонентів системи управління ресурсами відповідних сховищ даних та баз даних у вигляді сервера архівації, сервера веб-доступу для формування веб-повідомлень на підключення до вебінарів.

Розроблено нову технологію обробки результатів реальних експериментів, які формують процеси нанотехнологій з наноелектроніки, і обміну даними у ІТ-середовищі з використанням метамоделей опису та обробки даних і повідомлень, а також з використанням сервісів і ресурсів хмарних технологій. Створені нові прикладні бібліотеки та додатки, що їх застосовують, структура БД системи і БД з навчальної інформації, структура сховища даних, правила інтеграції інформації та налаштування системи на базі розроблених шаблонів вебінарів та метамоделей. При виконанні проекту проведено аналіз архітектури та технологічних особливостей реалізації компонентів ІТ-середовища ВНЗ, розроблено вимоги до операційних систем і прикладних програмних компонентів для створення високо навантажених серверів, що можуть забезпечувати одночасний доступ тисяч клієнтів до цих ресурсів. Створено підсистему віртуального зберігання реальних і змодельованих даних та відео на базі мережевого сховища QNAP – TS638 та файлового сервера.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2620-p.pdf185.09 КБ