Дослідження та застосування методів криптоаналізу важкооборотних криптографічних перетворень в класичній та квантовій моделі обчислень

Модифіковано та розвинуто методи криптоаналізу важкооборотних криптографічних перетворень в класичній та квантовій моделі обчислень. Побудовано нові статистичні критерії визначення властивостей та характеристик випадкових, псевдовипадкових послідовностей та генераторів таких послідовностей. Розроблено методи обчислення аналітичних оцінок стійкості немарковських симетричних блочних шифрів до диференціального та лінійного криптоаналізу із урахуванням особливостей внутрішньої структури шифру. Побудовано верхні оцінки середніх ймовірностей цілочисельних диференціалів з урахуванням особливостей внутрішньої структури ітерацій блокового шифру. Досліджено ймовірнісні характеристики подій, пов’язаних з криптоаналізом шифротекстів з перекриттям гамми при інтенсивному їх використанні. Отримано характеристики, оцінки, умови застосування важкооборотних перетворень в легкій криптографії з урахуванням компромісу швидкодії, пам’яті та стійкості. Запропоновано та реалізовано програмно модифікований алгоритм кубічної атаки на шифр Halka.
Опис нових характеристик класу алгебраїчних задач, застосування криптографічних методів для забезпечення безпеки хмарних обчислень та характеристики запропонованих рішень. Дана оцінка можливості застосування методів розв’язання алгебраїчних задач в квантовій моделі. Нові методи отримання оцінок стійкості та ефективності криптосистем певних класів та криптографічних протоколів до атак як з використанням класичної та квантової моделі обчислень. Комп’ютерні реалізації запропонованих методів, алгоритмів криптоаналізу симетричних та асиметричних систем криптографічного захисту інформації.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2830.pdf462.75 КБ