Застосування електролізу при створенні безвідходних процесів очищення води

Запропоновано методи попередньої обробки води перед баромембранними установками з метою видалення переважної кількості солей. Розроблена технологічна схема отримання якісного перміату в кількості 90 – 95 % від початкового об’єму води при її попередній стабілізаційній обробці. Встановлено вплив різноманітних факторів на якість та вихід перміату. Досліджено ефективність використання в процесах стабілізаційної обробки різних реагентів, визначено їх оптимальні дози та умови застосування, розглянуто їх вплив на якість та вихід перміату. Проведено оцінку ефективності процесів баромембранного, іонообмінного та реагентного кондиціонування води з високим рівнем мінералізації, визначено перспективні напрямки їх модифікації. Проаналізовано ефективність розділення сульфатів, хлоридів та інших аніонів при знесоленні води. Досліджено процеси електродіалізу кислих, лужних та нейтральних розчинів сульфату натрію. Розроблено технологічну схему отримання сірчаної кислоти та лугу із концентратів баромембранних установок, конструкції електролізерів для реалізації розробленої схеми. Вивчено та розроблено технологічну схему реагентної переробки сульфатвмісних концентратів. Досліджено процеси електродіалізної переробки хлоридних розчинів. Запропоновано конструкції дво- та трикамерних електролізерів для отримання активного хлору та рекомендації щодо їх використання. Розроблено технологічну схему концентрування розчинів хлориду натрію та окислених сполук хлору з використанням високоосновного аніоніту. Обгрунтовано та запропоновано технологію отримання коагулянтів в процесах очищення водних розчинів від хлоридів, технологічну схему перетворення розчину хлориду натрію в соляну кислоту та луг. Розроблено замкнуту технологічну схему водозабезпечення гальванічних виробництв. Визначені оптимальні умови виділення важких металів із солянокислих розчинів. Розроблено технологічну схему очищення води від сполук амонію, визначено умови максимальної ефективності процесу очищення.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2113.pdf230.71 КБ