Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних

Розроблено новий узагальнений метод ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічно-кодованій формі, який порівняно з відомими статистичними методами для повідомлення обсягом до 2 тис. символів забезпечує зростання ступеня ущільнення даних на 12-20%. Розроблено новий метод підвищення надійності зберігання та зчитування графічно-кодованих даних, що ґрунтується на застосуванні коректувального коду Ріда-Соломона, який дозволяє на порядок знизити обчислювальну складність процесу декодування зчитуваної інформації.

Створено нову інформаційну технологію для розроблення інструментальних засобів інформаційного забезпечення систем автоматизованого переміщення об’єктів (вантажів, медпрепаратів, документів, поштових відправлень тощо), яка ґрунтується на графічному кодуванні даних.

Розроблено новий двовимірний графічний код великої ємності (до 2-4 тис. символів) як носій інформації в системах автоматизованого імпорту об’єктів.

Розроблено методику проектування графічно-кодованих позначок великої ємності та заданого рівня завадостійкості для переміщуваних об’єктів обліку, яка може бути використана при створенні систем автоматизованого імпорту об’єктів у різних галузях: систем документообігу, інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв, архівів, маркування медпрепаратів та інструментів, системах перевезення вантажів та пасажирів – електронний квиток, контроль складальних робіт, контроль персоналу, систем сортування та обліку продукції.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2525-p.doc52 КБ