Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій

Розроблено ряд підходів до створення моніторингових інформаційно-аналітичних систем для підтримки науково-освітньої діяльності. Запропоновано спосіб оцінки ефективності застосування інформаційно-аналітичних, зокрема моніторингових інформаційно-аналітичних, систем для розв'язання задач науки та освіти на основі використання просторової когнітивної моделі навчання. Створені підходи до формування архітектури спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем. Запропонована структурно-алгоритмічна організація моніторингової інформаційно-аналітичної системи, спрямованої на підтримку типових для науково-освітньої діяльності форм аналітики. Створені способи структурно-алгоритмічної організації модулів моніторингових інформаційно-аналітичних систем на базі спеціалізованих програмних агентів. Розроблено спосіб спрямованого вибіркового сканування гетерогенного розподіленого інформаційного ресурсу. Запропоновано спосіб індексування результатів моніторингу, орієнтований на семантику текстової інформації. Створено спосіб систематизації текстомістких інформаційних об’єктів у розподіленому гетерогенному інформаційному ресурсі. Розроблено спосіб архітектурної організації сховища даних переважно текстового типу, що реалізує модифіковану модель «сутність-атрибут-значення». Розроблені способи автоматизації аналітичної обробки текстових даних для підтримки форм аналітики, що є характерними для науково-освітньої діяльності. Запропоновані способи та підходи реалізовані у дослідних прототипах відповідних програмних модулів моніторингової інформаційно-аналітичної системи для підтримки науково-освітньої діяльності.