Касьянов П.О.

Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U001520
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання)
Д.ф.-м.н., доцент Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Диференціальні ігри переслідування з функціоналом якості та їх застосування в задачах динамічного розподілу ресурсів

Розв’язано нові класи диференціальних ігор переслідування-ухилення з фазовими обмеженнями, термінальними множиною та функціоналом, фіксованим часом закінчення гри на декартовому добутку множини замкнутих підмножин евклідового простору та множини неперервних функцій. За допомогою нових диференціально-операторних конструкцій винайдено загальний підхід до побудови оптимальних стратегій кожного із гравців.