Розроблення та дослідження високоефективних архітектур спеціалізованих комп’ютерних систем для реалізації обчислень у скінченних полях

Розроблено модифікований віконний метод піднесення до степеня елементів поля GF(p), чотири алгоритми реалізації цього методу та відповідне програмне забезпечення. Ідею запропонованого методу можна застосовувати для задачі скалярного множення точки еліптичної кривої над довільним скінченним полем.
Розроблене програмне забезпечення показало, що запропонований метод дає приріст швидкодії порівняно з існуючими до 15%, як для піднесення до степеня в скінченному полі, так і для скалярного множення на еліптичній кривій, що задана над скінченним полем. Розроблено методи, алгоритми і програмне забезпечення для виконання операцій за модулем 2m – 1. Розроблено табличний метод виконання операцій над елементами поля GF(2m). Розроблений метод доцільно застосувати для m ≤ 20. Розроблено програмні та апаратні засоби для реалізації табличного методу виконання операцій над елементами поля GF(2m). Розроблено спосіб розрідженого зберігання таблиці елементів поля GF(2m), який дозволяє скоротити об’єм необхідної оперативної пам’яті для зберігання елементів поля GF(2m).
Результатом проекту є створення архітектури спеціалізованого процесора, що орієнтований на виконання обчислень у полях Галуа, приріст швидкодії порівняно з універсальною обчислювальною системою у 2.4 – 3 рази рази. Розроблено систему команд процесора Галуа та програмну реалізацію компілятора.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2854.pdf405.26 КБ