Тимофєєв В.І.

Дослідження наногетероструктур на потрійних сполуках AIIIBV для моделювання їх електронних властивостей та ефектів

1. Номер державної реєстрації - 0115U000400
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. В.І.Тимофєєв
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження динамічних властивостей новітніх напівпровідникових наноматеріалів і нанокомпонентів

1. Номер державної реєстрації теми - № 0113U000389, НТУУ «КПІ» - 2630-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур

1. Номер державної реєстрації НДР 0109U000658,
2. Науковий керівник д. т.н., професор Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000774, НТУУ «КПІ» - 2428-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.