Штампове оснащення

Технологічні основи зменшення кількості переходів в формоутворюючих операціях витягування, обтиску та роздачі

Розроблено нові технологічні основи отримання порожнистих виробів формоутворюючими процесами холодного листового штампування, зокрема операціями витягування, обтиску та роздачі. Новизна полягає в розробленні нових способів витягування, обтиску та роздачі, в створенні і застосуванні деформуючого інструмента спеціального профіля. Використання такого деформуючого інструмента забезпечує значне зменшення впливу сил тертя при формоутворенні виробів, зниження зусилля деформування та збільшення ступеня деформації за один перехід.

Створення інформаційних технологій реалізації інтенсивного пластичного деформування матеріалів та поверхневого зміцнення при виготовленні деталей для забезпечення надійності та довговічності штампів

Створено інформаційні технології для визначення параметрів на стадії проектування технологій виготовлення виробів з забезпеченою надійністю та довговічністю методами холодного об’ємного та холодного листового штампування.