Технологічні основи зменшення кількості переходів в формоутворюючих операціях витягування, обтиску та роздачі

Розроблено нові технологічні основи отримання порожнистих виробів формоутворюючими процесами холодного листового штампування, зокрема операціями витягування, обтиску та роздачі. Новизна полягає в розробленні нових способів витягування, обтиску та роздачі, в створенні і застосуванні деформуючого інструмента спеціального профіля. Використання такого деформуючого інструмента забезпечує значне зменшення впливу сил тертя при формоутворенні виробів, зниження зусилля деформування та збільшення ступеня деформації за один перехід. Створено математичні моделі процесів витягування порожнистих виробів із листових заготовок з різних матеріалів в радіальних та конусних матрицях спеціального профіля, процесів обтиску трубчастих та порожнистих заготовок з дном в конусних і сферичних матрицях спеціального профіля та процесів роздачі трубчастих заготовок конусними пуансонами спеціального профіля. З використанням моделей та комп’ютерного розрахункового аналізу встановлено конструктивні, технологічні та фізико-механічні параметри наведених процесів, які забезпечують зниження кількості переходів витягування, зниження кількості переходів обтиску та збільшення ступеня деформації за один перехід при роздачі. При цьому покращується якість виробів завдяки підвищенню точності форми та розмірів. Проведені експериментальні дослідження по отриманню експериментальних зразків виробів витягуванням та обтиском із застосуванням деформуючого інструмента спеціального профіля. На основі проведених досліджень розроблено нові високопродуктивні технологічні процеси витягування, обтиску та роздачі та нові конструкції штампового оснащення для виготовлення виробів на існуючому ковальсько-пресовому обладнанні. Створено інженерні методики по розрахунку технологічних параметрів вказаних процесів. Розроблено рекомендації по використанню деформуючого інструмента спеціального профіля.

Деталі, які отримані обтиском
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2867.pdf497.99 КБ