Калюжний В.Л.

Розроблення інноваційних технологій штампування гільз для артилерійських снарядів для промислових підприємств України

Проект присвячений розробленню новітніх, конкурентоспроможних технологій та конструкцій штампового оснащення для виготовлення гільз артилерійських снарядів, що є актуальним для підвищення обороноздатності України. Розроблення технологій було виконане в двох напрямках. Перший напрямок включає підвищення продуктивності та зниженні собівартості за рахунок використання останніх напрацювань по гарячому видавлюванню порожнистих напівфабрикатів та по гарячому і холодному штампуванню витягуванням з потоншенням та формоутворення обтиском на кінцевій операції.

Технологічні основи високопродуктивного виробництва заготовок та холодного штампування з них виробів зі стінкою змінної товщини

Технологічні основи високопродуктивного виробництва заготовок та холодного штампування з них виробів зі стінкою змінної товщини

Здійснено розроблення математичних моделей та встановлені конструктивні і технологічні параметри нових високопродуктивних технологій безвідхідного розділення сортового прокату на заготовки шляхом відрізанням зсувом в штампах на пресах

Технологічні основи зменшення кількості переходів в формоутворюючих операціях витягування, обтиску та роздачі

Деталі, які отримані обтиском

Розроблено нові технологічні основи отримання порожнистих виробів формоутворюючими процесами холодного листового штампування, зокрема операціями витягування, обтиску та роздачі. Новизна полягає в розробленні нових способів витягування, обтиску та роздачі, в створенні і застосуванні деформуючого інструмента спеціального профіля. Використання такого деформуючого інструмента забезпечує значне зменшення впливу сил тертя при формоутворенні виробів, зниження зусилля деформування та збільшення ступеня деформації за один перехід.

Підвищення продуктивності виготовлення та якості виробів в формоутворюючих процесах холодного листового штампування

Штамп для витягування здиференційованим підпором на фланець заготовки

Зменшення кількості переходів виготовлення виробів або збільшення ступеню деформації за один перехід в формоутворюючих процесах листового штампування дозволяє підвищити продуктивність виготовлення та робить отриману продукцію конкурентоспроможною.

Створення інформаційних технологій реалізації інтенсивного пластичного деформування матеріалів та поверхневого зміцнення при виготовленні деталей для забезпечення надійності та довговічності штампів

штамп для видавлювання, який встановлений на пресі ПО443

Створено інформаційні технології для визначення параметрів на стадії проектування технологій виготовлення виробів з забезпеченою надійністю та довговічністю методами холодного об’ємного та холодного листового штампування.

Розробка конструкцій штампового оснащення для реалізації пластичної деформації в процесах холодного листового і об`ємного штампування і отримання виробів з підвищеною надійністю і довговічністю

Спосіб та конструкція штампу для витягування з диференційованим радіальним підпором фланця заготовки

Проведено класифікацію процесів холодного листового і об’ємного штампування, обґрунтовано доцільність розробки нових способів штампування, які забезпечують підвищення продуктивності виготовлення та надійності і довговічності виробів, що отримуються.