Кравець В.Ю.

Процеси тепломасообміну і гідродинаміки у мініатюрних двофазних теплопередаючих системах

Процеси тепломасообміну і гідродинаміки у мініатюрних двофазних теплопередаючих системах

Вперше проведено комплексне дослідження процесів теплообміну і гідродинаміки при випаровуванні і конденсації в замкнених мініатюрних двофазних системах. Виявлено закономірності впливу геометричних і режимних факторів на термічний опір і максимальні теплові потоки мініатюрних теплових труб, термосифонів та пульсаційних капілярних теплових труб. Розроблено та представлено фізичну модель процесів теплообміну в умовах обмеженого простору при застосуванні в якості теплоносіїв ординарних рідин та нанорідин. Розкрито характер впливу основних факторів на процеси тепловіддачі.

Процеси генерації пари новітніх теплоносіїв в замкнених мініатюрних випарно-конденсаційних системах космічного призначення

Вперше проведено комплексне дослідження процесів теплообміну в стислих умовах в випарно-конденсаційних системах. Розроблено та представлено фізичну модель процесу кипіння на пористих поверхнях в умовах обмеженого простору. Отримано залежності для розрахунку інтенсивності тепловіддачі в таких умовах, що необхідно для створення мініатюрних систем охолодження мікросхем та потужних процесорів електронного обладнання. Розкрито механізм пульсаційних явищ в мініатюрних термосифонах і отримано залежності, що дозволяють розраховувати амплітуду і період пульсацій температури в зоні нагріву.

Фізичні процеси теплообміну при мініатюризації випарно-конденсаційних систем термостабілізації

Вібраційні випробування мініатюрних теплових труб для застосування в проекті MASCOT

Розроблено нову комплексну математичну модель процесів теплообміну в умовах зменшення внутрішнього простору випарно-конденсаційних систем (мініатюрних теплових труб, термосифонів і пульсуючих капілярних теплових труб). В результаті проведеного аналізу системи диференціальних рівнянь і умов однозначності методом теорії подібності отримано критерійну залежність, яку можна використовувати при розрахунку теплопередавальної здатності мініатюрних теплових труб.

Розробка та дослідження перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно – конденсаційного циклу

Аналіз літературних даних показав, що сучасний стан мініатюризації електронної техніки потребує створення нових малогабаритних систем охолодження, здатних відводити значні теплові навантаження. В межах цієї проблеми було створено теоретичне обґрунтування доцільного використання мініатюрних теплових труб, термосифонів та пульсаційних капілярних теплових труб у системах охолодження для широкого спектру потужних елементів мікроелектронної техніки.