Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки України

Сформована концепція розвитку підприємств згідно з якою стратегія підприємства напряму пов’язана з його соціально-економічною цінністю, що визначається поряд з техніко-економічними показниками - наявністю системи цінностей, компетенцій та ресурсів, ефективне управління якими обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Визначена система кількісних та якісних показників оцінки стану корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Розроблена методика оцінювання рівня ділової репутації підприємств з застосуванням методу нечітких множин та окреслена ії роль у визначенні ринкової вартості підприємств. Розроблено дві економіко-математичні та комп’ютерні моделі соціально-економічної цінності підприємства, які реалізовані на матеріалах діяльності машинобудівною та вугільної галузей. У першій моделі визначений зв'язок між соціально відповідальною поведінкою, економічними показниками та конкурентоспроможністю підприємства. У другій моделі представлені залежності між соціально відповідальною поведінкою, безпекою праці, інвестиційною привабливістю. Результати проведених досліджень дозволили визначити пріоритети щодо вибору тих управлінських технологій, які варто застосовувати у забезпеченні підвищення конкурентоспроможності підприємств на засадах реалізації проектів в сфері корпоративної соціальної відповідальності.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2665-p.pdf235.22 КБ