Система керування навігаційного комплексу легких броньованих машин

Створено нову наукову концепцію, нові методи та засоби удосконалення системи керування (СК) приладового навігаційного комплексу (НК), стабілізатора, легких броньованих машин (ЛБМ). Досягнуто підвищення точності та швидкодії вимірювання параметрів руху СК НК сучасних ЛБМ більше ніж у 2 рази. Отримано нові математичні моделі роботи СК стабілізатора, формули, алгоритми, оцінки параметрів руху. Розроблено нову автоматизовану систему керування стабілізатора ЛБМ. Запропоновано новий науковий підхід забезпечення точності елементів, пристроїв системи керування стабілізатора ЛБМ. Розроблено нові методи та алгоритми визначення координат об'єкту наведення шляхом багатократного вимірювання кута візування об'єкта. Отримано оцінки значень середньоквадратичних похибок. Розроблено метод графічного визначення вимог до параметрів СК. Створено функціональну схему СК стабілізатора ЛБМ з використанням нових чутливих елементів. Створено нову систему ударо- віброзахисту для забезпечення експлуатаційного захисту СК стабілізатора ЛБМ від вібрацій та ударів з гарантуванням заданої точності. Створено наукові основи побудови нового прецизійного пристрою для високоточної наземної виставки навігаційних елементів СК стабілізатора ЛБМ. Уперше запропоновано використовувати на стадії проектування СК СК стабілізатора ЛБМ метод найшвидшого спуску. Уперше запропоновано використовувати розроблений метод алгоритмічної обробки навігаційної інформації на основі апарату нейронних мереж у задачах створення алгоритмів функціонування СК стабілізатора ЛБМ.

Система керування навігаційного комплексу легких броньованих машин
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2019.PDF459.32 КБ