Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

Даний проект присвячений одному з актуальних напрямків розвитку приладобудування – підвищенню комплексної ефективності функціонування інфрачервоних (ІЧ) оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС).

Робота над проектом складалась з трьох взаємопов’язаних функціональних блоків:

-  математичне моделювання процесів перетворення інформації в ІЧ ОЕСС, пошук найважливіших ланок системи, дослідження поведінки інформаційної системи в різних умовах та за різних впливів;

-  розробка методів цифрової обробки сигналів в ІЧ ОЕСС для підвищення ймовірності виявлення об’єктів та для покращення ефективності системи при візуальному спостереженні;

-  комп’ютерне та фізичне моделювання ІЧ ОЕСС для підтвердження та коригування запропонованих рішень, а також для оцінки можливостей подальшої фізичної реалізації розроблених алгоритмів.

В ході виконання даного проекту були вирішені ряд важливих теоретичних і прикладних задач по трьом напрямкам. По-перше, був створений науковий фундамент для моделювання блоків і алгоритмів обробки інформації в ІЧ ОЕСС. При цьому до уваги будуть взяті не тільки технічні характеристики перетворення інформації на трасі розповсюдження сигналу, в блоках ОЕСС, але й особливості автоматичного виявлення цілей та зорового сприйняття спостерігачем. Тобто модель описує перетворення сигналів як у  автоматичному, так і в ручному режимах роботи системи. По-друге, був досліджений вплив різних алгоритмів обробки сигналів з ІЧ МПВ на результативність автоматичного і візуального виявлення об'єктів в реальному масштабі часу. Показано, що ефективність ІЧ ОЕСС в режимі виявлення цілей найкраще описується максимальною дальністю виявлення при заданій ймовірності. Розроблено методику визначення максимальної дальності виявлення для малорозмірних цілей. І по-третє, були теоретично змодельовані і практично досліджені механізми взаємодії між відношенням сигнал/шум (в телевізійному сигналі та візуально сприйнятному оператором) та ефективністю функціонування ІЧ ОЕСС.